Bij de overweging of regelmatige controlemomenten uitgevoerd zullen worden op een school, is het heel belangrijk om goed na te denken over de detectiemethode die gebruikt zal worden.
De nat-kam-test is de meest betrouwbare methode. Deze methode is echter vrij arbeidsintensief en is daarom niet geschikt om grote groepen te screenen op regelmatige basis.
Alternatieven zijn droog kammen en visuele inspectie.

Droog kammen:

  • het (droge) haar wordt lok per lok uitgekamd met een luizenkam, van haarwortel tot haarpunt;
  • gem. tijd nodig om 1e luis te vinden (studie Dr. Lapeere): 3’10”;
  • detecteert 3 keer meer kinderen met luizen dan visuele inspectie.

Visuele inspectie:

  • kijken tussen de haren;
  • gem. tijd nodig om 1e luis te vinden (studie Dr. Lapeere): 2’46”;
  • detecteert 3 keer minder kinderen met luizen dan droog kammen.

Droog kammen geniet absoluut de voorkeur ten opzichte van visuele inspectie als detectiemethode bij regelmatige controlemomenten op school.
De nat-kam-test blijft dè detectiemethode voor thuis.

Voor meer advies in verband met regelmatige controlemomenten op school: zie “Hoe kan een CLB de school ondersteunen bij de aanpak van luizen?

VWVJ maart 2011