Bij het verrichten van consulten op school (1e KK, 1e lj, 4e lj) wordt geadviseerd om zoveel mogelijk kledij uit te doen bij het meten en wegen. Meten en wegen in ondergoed of in turnpakje zijn hierbij mogelijkheden. Zo kan men makkelijker controleren of de leerling een goede houding aanneemt bij het meten. Voor het wegen zal het gewicht dan ook nauwer aansluiten bij het effectieve gewicht, en vergelijkbaar zijn met de weging tijdens consulten op het CLB. De suggestie van het turnpak is een mooi alternatief omdat dit erg aansluit met wat op school aanvaardbaar is. Uiteraard vraagt elke verandering in aanvang extra inzet en organisatie vanwege het CLB en de leerkracht. Finaal zal ieder de haalbaarheid van zulk advies lokaal moeten evalueren.

Meer vernemen over 'meten en wegen'? Zie handouts of ppt 'Training wegen en meten 2006'

VWVJ november 2006