Bij vermelding “Geen neonatale gehoorscreening” vanuit Kind en Gezin terwijl ouders aangeven dat hun kind wel werd getest, mag je de ouders WEL geloven. Je mag de info in LARS als volgt aanpassen: vermelding “Geen neonatale gehoortest” wissen door op het prullenbakje ernaast te klikken. Ga verder na of het kind eventueel andere risicofactor(en) heeft zoals ernstige prematuriteit, CMV-infectie enz. In afwezigheid ervan hoeft er geen audiometrie afgenomen te worden.