De richtlijnen voor groeivertraging betreffen enkel prepubertaire kinderen. Hoe moeten we alert zijn voor pathologische groeivertraging in het pubertair leeftijdsinterval?

Dat jongeren in het pubertair leeftijdsinterval centiellijnen neerwaarts kunnen overkruisen is te wijten aan een beperking bij het opstellen van de groeicurven.  Bij het opstellen van de curven werd gebruik gemaakt van transversale/cross-sectionele meetgegevens.  Dat heeft voor gevolg dat voor kinderen vanaf 8 à 9 jaar data werden gebruikt van jongeren die reeds in groeispurt waren naast jongeren die nog niet in groeispurt waren, m.a.w. jongeren in verschillende stadia van de pubertaire ontwikkeling.  Door al die meetgegevens samen te nemen, worden uitersten uitgevlakt.  Een jongere die eerder vroeg (maar normaal) pubert, zal centiellijnen opwaarts overkruisen terwijl een jongere bij wie de start van de groeispurt op latere leeftijd is geprogrammeerd, centiellijnen neerwaarts overkruist (zie voorbeelden onder).

Voorbeeld 1: late start puberteit 

Voorbeeld 2: uitdovende groeispurt 

Als klinisch referentiepunt mag toch worden gesteld dat een jongere met een latere pubertaire ontwikkeling die centiellijnen neerwaarts overkruist, toch minimaal een jaarlijkse toename in gestalte van 3 cm per jaar moet hebben.

VWVJ december 2005