Neen.

Bij het jonge kind is het accomodatievermogen zeer hoog (dit neemt af met de leeftijd). Door te accomoderen zijn kinderen meestal in staat een gebrek aan breking te compenseren. Dit zorgt ervoor dat testen van dichtbij zelden afwijkend zijn.

Als het kind veel moet accomoderen, kan het klagen van vermoeidheid en hoofdpijn. Ook frequent in de ogen wrijven, gebrek aan interesse voor het lezen kunnen symptomen zijn.

Aangezien een test van dichtbij dus onterecht geruststellend kan zijn, wordt deze niet gebruikt als screeningsmethode. Bij klachten wordt dan ook verwezen.

VWVJ 2003