In het buitengewoon onderwijs kunnen de kinderen veelal met dezelfde testen als in het normaal onderwijs onderzocht worden. Deze testen krijgen dan ook de voorkeur. Wel moet rekening gehouden worden met de ontwikkelingsleeftijd van het kind. De moeilijkste test die het kind aankan, wordt gebruikt. Indien geen enkel van deze testen op een betrouwbare wijze kan worden afgenomen, kan men dan voor de Ffooks-test opteren.

Zie ook ppt 'Bruikbare screeningsinstrumenten CLB-visuonderzoek voor het buitengewoon onderwijs' (Vorming Visus in BuO 2005, Intervisie  visus 2010-2011)

Voor verdere details: zie de Standaard Visus -> Samenvatting (laatste stroomdiagrammen)

VWVJ 2003 - update 2011