Waarom komt de lijst van de “gezondheidsinspectie” niet overeen met de lijst van het draaiboek en waarom staan bepaalde infecties niet (meer) in het draaiboek (bijvoorbeeld rubella)?

De lijst infectieziekten besproken in het "Draaiboek Infectieziekten CLB (2010)" komt niet volledig overeen met de lijst infectieziekten zoals vermeld in het Ministerieel Besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de infecties die gemeld moeten worden (...) (aan de arts Infectieziektebestrijding van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Toezicht Volksgezondheid van uw provincie) (zie bijlage I in het draaiboek). Deze laatste lijst geldt voor alle artsen in Vlaanderen en niet alleen voor CLB-artsen. Vele infectieziekten die in deze lijst staan, zijn niet specifiek of onvoldoende relevant voor een CLB of een school en worden daarom niet besproken in het draaiboek. Deze infectieziekten zullen in principe door andere artsen gemeld worden.

Voor het draaiboek werd gekozen voor infecties die interessant of belangrijk zijn voor de specifieke CLB-/schoolsetting. Dat zijn enerzijds infecties die gemeld moeten worden aan Toezicht Volksgezondheid. Anderzijds worden ook infecties besproken die niet gemeld moeten worden, maar waarvoor overleg met de arts Infectieziektebestrijding van uw provincie aangeraden kan zijn, of waarover meer informatie wenselijk is. Zo wordt bijvoorbeeld ook gastro-enteritis uitvoerig besproken. Dit is op zich niet meldingsplichtig, maar wanneer er zich een cluster van gevallen voordoet, wel. Een CLB/school heeft hier vaak sneller zicht op dan een individuele (huis)arts.

Er zijn zeker nóg infectieziekten die interessant zijn voor CLB, maar die niet opgenomen zijn in het draaiboek. Om het onderzoek voldoende grondig te kunnen doen in de beschikbare tijd, hebben we een selectie moeten maken. Daarbij speelden verschillende argumenten een rol. Zo wordt rubella bijvoorbeeld niet besproken omdat het bij kinderen meestal mild verloopt en vaak niet als dusdanig herkend wordt. Bovendien komt rubella sinds invoering van de universele vaccinatie niet meer zo vaak voor. Rubella in CLB-context is vooral een probleem bij mogelijk zwangere personeelsleden (CLB/school). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Tot nu toe had de VWVJ echter niet de tijd/middelen om zich te verdiepen in de overlappende gebieden van jeugdgezondheidszorg en arbeidsgeneeskunde.

VWVJ november 2010