Hiervoor verwijzen we naar de syllabus opgesteld n.a.v. de vorming "Luizen en hun aanpak" van 18 januari 2011.