Hierover is in de Archives of Disease in Childhood in '97 een leuk artikel van Voss en Bailey verschenen: 'Diurnal variation in stature: is stretching the answer?'.

Enkele conclusies hieruit:

  • Tussen 9u en 15u is er een gemiddeld verlies in gestalte van 0.5 cm, maar er zijn kinderen die wel 1 cm kleiner zijn.
  • Het verlies in gestalte is het grootst in de ochtend tussen 9u en 11u.
  • Na 6 tot 7uur op zijn, is er nog nauwelijks verlies in gestalte.
  • Helpt het dan om kinderen een beetje te stretchen bij de meting? Neen, dit helpt niet. Het stretchen corrigeert niet voor het gestalteverlies overdag en bovendien vergroot het het verschil in meetresultaten tussen verschillende onderzoekers (dus: de interindividuele betrouwbaarheid vermindert). Door te stretchen wint men gemiddeld 0.3 cm. Het doel van de meting is niet de 'maximale' gestalte te meten (trouwens ook de 'echte' gestalte bestaat niet), maar wel een gestaltemeting die makkelijk te reproduceren is door dezelfde onderzoeker of door andere onderzoekers.

VWVJ november 2006