Kan het gebruik van drinkbussen met een sportdop een nefaste invloed hebben op de gebitsontwikkeling of op de zuigreflex bij kinderen?

Roos Leroy (tandarts-parodontoloog en wetenschappelijk medewerker VWVJ, KUL en UGent) antwoordt:

Voor zover mij bekend is er geen prospectief onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke invloed van een drinkbus met sportdop op de ontwikkeling van het gebit van kinderen of op de zuigreflex van kinderen.

Wat de invloed van de sportdop op de gebitsontwikkeling betreft, heeft overleg met orthodontisten me geleerd dat die invloed wellicht zeer beperkt tot nihil is, zolang een kind niet – bij wijze van spreken - de hele dag aan die sportdop aan het zuigen is en het gebruik dus beperkt blijft tot een paar minuten per dag. Een invloed op tandstand en gebitsontwikkeling kan je maar "bereiken" als er een hoge frequentie, een hoge kracht en een lange duur is van de "afwijkende" gewoonte, denken we maar aan een duim die met grote kracht aangezogen en tussen de tanden geklemd wordt, gedurende meerdere uren per etmaal.

In het kader van preventie is het van groter belang om voldoende aandacht te hebben voor de inhoud van die drinkbus. Als kinderen drie hoofdmaaltijden per dag nuttigen, is er echt geen reden waarom die drinkbus suikerhoudende dranken zou bevatten. Het is belangrijk dat ouders, kinderen en leerkrachten ervan overtuigd zijn dat ook bij de schoolgaande jeugd water de beste dorstlesser is. Vaak beseffen ouders niet dat ook Fristi-like dranken, fruitsappen, chocolademelk, ... veel suiker bevatten.

Frequent aanbieden van suikerhoudende dranken en voedsel kan resulteren in het ontstaan van cariës (gaatjes) in de tanden. Cariës kan op zijn beurt weer aanleiding geven tot tandpijn, vervelende ervaringen bij de tandarts, (melk-)tanden die vroegtijdig verloren gaan. Kortom: beter voorkomen dan genezen.

Overleg met logopedisten leert het volgende: als de dop bij het drinken tussen de lippen en de tanden wordt gehouden, dan kan de tong een normale slik uitvoeren. Ligt de dop echter op de tong, dan krijg je daardoor een afwijking van de gewone slikact. Of een sportdop tot een ‘habituele’ foute slikact kan leiden, lijkt twijfelachtig. Het kan uiteraard een foutieve gewoonte verder in stand houden.

VWVJ, februari 2008