Waarom geen E-test op rij voor het buitengewoon onderwijs?

De E-test is volgens het Snellenprincipe opgesteld, maar beantwoordt niet aan de bijkomende voorwaarden voor goede amblyopieopsporing (crowdingfenomeen; logaritmische schaal; onafhankelijk van ruimtelijke, motorische mogelijkheden van het kind; schuine elementen).

Waarom geen E-test op rij voor het secundair onderwijs?

In het secundair onderwijs wordt aanbevolen om een test met Snellenletters en/of cijfers te gebruiken. Hiermee wordt bedoeld: een test die gebruik maakt van alle letters van het alfabet (en niet enkel de E, dit is maar 1 van de Snellenletters).  Zo worden ook schuine en gebogen elementen aangeboden, wat beter toelaat de astigmaten op te sporen.

VWVJ 2003