Aan leerlingen van het eerste leerjaar bieden CLB DTPa-IPV aan. Afhankelijk van de studie wordt na een vijfde dosis DTPa een zwelling met een diameter van > 50 mm vastgesteld bij 8-37% van de gevaccineerden. Grote kans dus dat de huisarts of kinderarts hierover een vraag krijgt. In een notendop:

  • De uitgebreide rode zwelling rond de injectieplaats ontstaat binnen de 48 uur na vaccinatie en verdwijnt na 4 à 5 dagen zonder restlestels;
  • Een ELS na vaccinatie ziet er indrukwekkend uit. Als het niet herkend wordt, kan het verkeerdelijk gediagnosticeerd worden als erysipelas, met onnodige behandeling met antibiotica tot gevolg;
  • Erysipelas wordt in tegenstelling tot ELS gekenmerkt door een acuut begin, scherp begrensde drukpijnlijke rode zwelling en is geassocieerd met veralgemeende symptomen (bv frissons, algemene malaise, nausea en braken);
  • Er is geen reden om na een ELS in de toekomst niet meer te vaccineren met een gelijkaardig vaccin. 

Zie Standaard Vaccinaties rubriek 4.8.1.1 voor meer uitleg en referenties.