Waarom wordt de Kay Three Metre Crowded Book aanbevolen bij eerste kleuters?

Omwille van de lagere moeilijkheidsgraad (prentjestest).

Uit onderzoek in het CLB van Brugge  blijkt dat de testafname veel gemakkelijker verloopt en veel minder lang duurt dan bij een logMAR test. Het aantal onbetrouwbare resultaten bij 3 à 4 jarigen is zeer laag, namelijk 2,5 % in plaats van de 14 % voor de logMAR test.
De Kay 3m Crowded Book voldoet tevens aan vele  voorwaarden voor een goede visustest ('crowded'; logaritmische schaal; onafhankelijk van ruimtelijke, motorische of taalvaardigheden; goede afstand voor kleuters; schuine elementen).
Bij andere prentjestesten moet men voorzichtig zijn bij het interpreteren van de score: indien de figuren niet opgesteld zijn volgens het Snellenprincipe, zijn de scores moeilijk te vergelijken met de scores verkregen bij testen die wel volgens dit principe zijn opgesteld. De Kay 3m Crowded test werd zo ontworpen dat de scores zo goed mogelijk overeenstemmen met Snellenwaarden.

De logMAR Crowded test blijft voor deze leeftijdsgroep een valabel alternatief, en wordt daarom als tweede keuze aangegeven. De testafname vraagt meer tijd, energie en ervaring van de verpleegkundige. Als het echter lukt, blijft het een zeer gevoelige test om amblyopie op te sporen.

Waarom de logMAR test als eerste keuze in de 2e kleuterklas?

Voor de tweede kleuterklas is de aanbeveling net omgekeerd: de logMAR Crowded test krijgt hier de voorkeur, terwijl de Kay 3m Crowded test als een alternatief fungeert.
Waarop berust deze keuze?

In de tweede kleuterklas ligt het aantal onbetrouwbare resultaten met de logMAR test zeer laag (minder dan 1 %). Bovendien beschikken we tot nu toe niet over voldoende follow-up gegevens om te kunnen aantonen dat de Kay 3m Crowded test even gevoelig is als de logMAR Crowded test voor amblyopieopsporing bij deze leeftijdsgroep.

Binnen een tweetal jaren zouden we de registratiegegevens, zowel van het CLB van Brugge als van andere centra kunnen analyseren. Als hieruit zou blijken dat de Kay 3m test niet alleen gemakkelijker is dan de logMAR test, maar ook even gevoelig is voor amblyopieopsporing bij 4 à 5 jarigen, dan zouden we kunnen verwegen om onze aanbeveling aan te passen. Tot dan willen we echter voorzichtig blijven: daarom gaat onze voorkeur momenteel naar de logMAR test.

VWVJ 2003