De IMC Volksgezondheid en de Ministers van Onderwijs hebben de volgende beslissingen genomen die vanaf 27/1/2022 in voege treden:

  1. In het volledige basis- en secundair onderwijs, de kinderopvang en de crèches wordt de noodremprocedure niet toegepast. Lokaal kan nog tot sluiting van een klas, kinderopvang of crèche overgegaan worden als specifieke omstandigheden (die worden beoordeeld door het CLB, school, MSPOC,…) ertoe dwingen.
  2. De quarantaineregel in het basisonderwijs, kinderopvang en de crèches voor alle hoog risicocontacten die de kinderen hebben opgelopen (volgens de huidige richtlijnen is dit in het huishouden waar het kind verblijft) wordt opgeheven maar dit uitsluitend om naar school, de kinderopvang en de crèche te gaan. Dit kan enkel onder de voorwaarde dat de scholen het regelmatig gebruik van zelftesten bij kinderen verder sterk aanbevelen.
  3. In het secundair onderwijs en het basisonderwijs gebeurt er geen contact tracing meer binnen de scholen door de CLB’s. Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contracttracing van deze jongeren voor contacten buiten de school wel door.

Het volledig persbericht vind je hier.

De (onderstaande) documenten die beschikbaar zijn op onze website zijn momenteel dus niet meer van toepassing.

 

 

COVID-19: Richtlijnen voor CLB bij een melding van COVID-19 (update 16 januari 2022)


COVID-19: Oplijsting contacten bij COVID-19 op school (Word-versie) (26 mei 2020)


COVID-19: Vormingspakket voor contactonderzoekers


COVID-19: Algemene voorbeeldbrief voor ouders van 'niet-contacten' bij melding van COVID-19 (Word-versie) (update 11 september 2020)


COVID-19: Brief voor hoog-risico contacten secundair onderwijs


COVID-19: Brief voor laag-risico contacten secundair onderwijs


COVID-19: Brief voor hoog-contacten basisonderwijs (kleuter en lager)

COVID-19: Brief voor laag-contacten basisonderwijs (kleuter en lager)

 

COVID-19: Excell-tabel voor registratie door CLB van COVID-19 meldingen  versie november-december 2020 (25 oktober 2020)

COVID-19: Procedure sluiting school (21 september 2020)