Het GO! CLB Leuven-Tienen-Landen is op zoek naar een arts. Het betreft een tijdelijke functie voor een vervanging van 01/09/2022 tot en met 31/8/2023. Het is een tewerkstelling van 26u/week, gespreid over 4 dagen. 
De volledige vacature kan geraadpleegd worden op VDAB.

Geïnteresseerden kunnen contact nemen met:
Mevr. Inne Luyten, waarnemend directeur
tel: 0477 63 57 18
mail: inne.luyten@clbleuventienen.be

Share this