Herkenning van letsel door lichamelijk geweld. Onderzoek, evaluatie en beleid. Een praktische handleiding voor hulpverleners met 600 afbeeldingen in kleur.
U.J.L. Reijnders, C. Das, B.C. Drijber, R. Lulf
Uitg. Prelum, 256 pagina’s, ISBN: 978 90 8562 035 8

Een Nederlands handboek (2008) bestemd voor hulpverleners dat inzoomt op het herkennen van letsels door lichamelijk geweld.