VWVJ-Nieuwsbericht: Uitnodiging 'Ronde van Vlaanderen'

12-01-2018

Leuven, 12 januari 2018

Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige of CLB-arts
Beste VWVJ-lid of -sympathisant

Nog even wachten en het voorjaar kondigt zich aan ...
een geschikt moment om naar de toekomst te kijken!
 
Hoe kan het CLB het begeleidingsdomein PGZ  reorganiseren in het licht van een nieuw decreet leerlingenbegeleiding?
Er bereiken ons vele, soms ongeruste, vragen over de nabije toekomst, in het bijzonder over het aanbod PGZ/JGZ in het CLB.

Al vele jaren werkt de VWVJ aan een visie en een vertaling ervan in een concrete JGZ-werking.
Zo publiceerden we een conceptnota (2008), de wetenschappelijke state of the art van de preventieve gezondheidszorg voor de schoolgaande jeugd (2010) en een onderbouw voor de organisatie van de JGZ in het CLB (2016). Naar aanleiding van een adviesvraag van de overheid werkte de VWVJ verder aan een werkbare realisatie van het begeleidingsdomein PGZ in het CLB.

Heb je interesse in of nood aan vernieuwing, inspiratie, duiding of toelichting bij een preventief en gelaagd wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord aanbod jeugdgezondheidszorg in Vlaanderen? Dan nodigen we je heel graag uit op één van onze ‘Ronde-dagen’. In drie provincies bieden we een forum aan om frisse ideeën op te doen en in discussie te gaan met collega’s.

Voor wie?

 • CLB-medewerkers, ongeacht de discipline, want in optimaliseren van gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren, heeft elkeen een meerwaarde
 • CLB-directies en coördinatoren, want zij maken een vernieuwend beleid mogelijk


Wanneer?

 • Op 28/02 in Brussel
 • Op 28/03 in Gent
 • Op 25/04 in Limburg (preciezere locatie volgt)
   
 • Telkens van 14-17u (onthaal vanaf 13u30)


Deelnemen?

 • Deelname is gratis. Kandidaat deelnemers dienen zich in te schrijven via vwvj.be > Vorming:
  Voor de sessie in Brussel
  Voor de sessie in Gent
  Voor de sessie in Limburg
 • Opgelet: in geval van ‘overtal’ wordt voorrang verleend aan VWVJ-leden

 
Vriendelijke groet,

Het VWVJ-team 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht