OPINIE: 'Laat alle kinderen terug naar school gaan' ... enkele aanvullingen

20-05-2020

Tal van kinderpsychiaters, psychologen, huisartsen, pediaters, sociaal werkers, kinesisten, (ortho)pedagogen en wetenschappers ondertekenden het opiniestuk ‘Laat alle kinderen terug naar school gaan’ (online raadpleegbaar voor DS-abonnees) dat op woensdag 13 mei 2020 in De Standaard verscheen. 

Graag delen we met jullie enkele aanvullingen en overpeinzingen. Hierbij onderstrepen we de maatschappelijke rol van de school én willen we de rol die CLB's in het zorglandschap vervullen beklemtonen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht