Nieuwsflash Visus: Handleiding nieuwe versie van de Kay-test online

05-01-2018

Leuven, 5 januari 2018

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Visus
Beste VWVJ-lid of sympathisant

Zoals beloofd in het Nieuwsbericht Visus 10 (december 2017), is er nu de handleiding met concrete richtlijnen om aan de slag te gaan met de nieuwe Kay-test. Je vindt de handleiding (Zien > Aan de slag > Uitvoeringstechnieken) en de bijhorende aanwijskaart (Zien > Aan de slag > Werkmaterialen) online. Voor de kleuterleerkracht is er ook een aangepaste brief (Zien > Aan de slag > Communicatiematerialen).

Merk op: zoals bij de vroegere versie van de Kay-test dienen de scores (in decimale equivalenten) eerst correct op elk blad van het boek aangeduid te worden. Bij de testen die nu via de VCLB-service aangekocht worden, zullen hiertoe stickers bijgevoegd worden. Wie reeds eerder een nieuwe Kay-test aankocht - en hier dus niet over beschikt - geef gerust een seintje via info@vwvj.be. Ze worden jou bezorgd.


Een fijn 2018,

het VWVJ-team 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht