Nieuwsbrief SPIN 3

18-09-2019

Beste CLB-directie
Beste coördinator standaard gehoor
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant
 

Bij de start van dit nieuwe schooljaar  houden we jullie graag op de hoogte van de SPIN-test evoluties.

De SPIN-data van het eerste implementatiejaar bij circa 133 000 leerlingen worden in een rapport gepresenteerd en besproken.

Na grondige analyse werd beslist om het verwijscriterium voor het 3de secundair iets minder streng in te stellen (met een verschuiving van -8.3 naar -8.1 dB SNR). Voor wat de jongere leeftijdsgroep betreft - en op basis van data uit een GO!-pilootproject - blijft het vroegere verwijscriterium voor het 5de leerjaar ongewijzigd van toepassing op de leerlingen van het 6de leerjaar (cf. de nieuwe consultencadans van het huidige decreet leerlingenbegeleiding).

Nieuw is ook dat de toelichting van het SPIN-verwijsbeleid genuanceerd wordt: vanaf heden spreken we liever over de kans/waarschijnlijkheid op een onderliggend neurosensorieel gehoorverlies dan dat er werkelijk een gestoord spraakverstaan in rumoer is.

De SPIN-werkkaart is in die zin geactualiseerd, met een weergave van de nieuwe afkapwaarden op een Gausscurve die de normale verdeling van het spraakverstaan in rumoer voor beide leeftijdsgroepen weerspiegelt. Tenslotte worden voorstellen van boodschap naar de ouder/leerling geformuleerd naargelang het testresultaat zich in de groene, oranje of rode zone van het nazorgtraject bevindt.

Leuk om weten: recent haalde de ‘SPIN-test in de CLB’ het journaal! Het fragment kun je hier bekijken.

Alvast een aangename verderzetting gewenst.
 

Namens het VWVJ-team,
Cécile Guérin, Katelijne Van Hoeck en Ann Keymeulen
Wetenschappelijk medewerkers VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht