Nieuwsbericht Visus 6

26-04-2014

Rapport: "Toepassing van de Standaard VISUS in het CLB. Een analyse aan de hand van NICO-data"

Leuven, 26 april 2014

Aan de CLB-directie
Aan de coördinatoren Standaard Visus
Aan de VWVJ-leden

Op 25 april ging de reflectiedag "Goede cijfers! Spiegel van ons dagelijks werk." door. Ondermeer de resultaten van het rapport "Toepassing van de Standaard VISUS in het CLB. Een analyse aan de hand van NICO-data." (Dr. Cécile Guérin) zijn er voorgesteld.

Dankzij de volgehouden inspanning van de CLB bij het registreren in het elektronisch dossier, kon de VWVJ de implementatie van de richtlijn visus (e.a.) bestuderen. Het volledige rapport van deze studie kun je hier nalezen.

De resultaten zijn van die aard dat ze zeker het vertrouwen in het CLB-onderzoek kunnen bestendigen of verstevigen en dit zowel bij experten als bij het brede publiek. Via een persbericht (met bijlage) worden de resultaten dan ook breder in de kijker gezet.

Alvast een 'goede verderzetting' gewenst, namens het VWVJ-bestuur en de VWVJ-medewerkers.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht