Nieuwsbericht Vaccinaties 37: Update Procedure 'Vaccinatie door verpleegkundigen'

02-12-2016

Leuven, 2 december 2016 (aanvulling 3 december 2016)

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid en sympathisant

 

BETREFT: UPDATE PROCEDURE 'VACCINEREN DOOR VERPLEEGKUNDIGEN'! 

Zoals eerder gemeld, mogen verpleegkundigen sinds april 2016 vaccineren zonder dat hierbij een arts aanwezig is (zie Nieuwsbericht Vaccinaties 34). Om verpleegkundigen te beschermen is het, net zoals voor andere technische verpleegkundige handelingen, belangrijk dat de handeling in detail in een protocol beschreven wordt.

Wat in geval van anafylaxie?

Anafylaxie na vaccinatie komt uiterst zelden voor (< 1/1.000.000 vaccins). Toch is het belangrijk dat verpleegkundigen weten wat in zo’n situatie van hen verwacht wordt. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde en de Vlaamse vaccinatiekoepel adviseren dat de verpleegkundige in geval van een vermoeden van anafylaxie cardio-pulmonaire reanimatie (CPR) start en de hulpdiensten (112) contacteert. De verpleegkundige gaat dus niet op pad met adrenaline. Op basis van dit recent advies is de procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen in CLB aangepast en vervolledigd.

Wat in geval van ziekte?

Ook het protocol ‘intramusculaire toediening van een vaccin door de CLB-verpleegkundige’ werd vervolledigd. Het puntje 15 is toegevoegd:

Een acute matige of ernstige ziekte (met of zonder koorts) op het moment van de vaccinatie is een relatieve contra-indicatie. Deze leerlingen zijn normaalgezien niet op school, maar stel dat ze er toch zijn, dan vaccineer je ze niet.

Een milde ziekte zoals een verkoudheid of wat diarree vormt geen contra-indicatie. Inname van antibiotica of een herstelperiode na een ziekte zijn evenmin een contra-indicaties voor vaccinatie.


Kiest je CLB om de verpleegkundige zelfstandig te laten vaccineren? Weet dan dat:
 • er binnenkort een e-learningmodule ter beschikking staat op onze website. Deze zal verschillende competenties behandelen die noodzakelijk zijn om op een veilige, effectieve en zorgzame manier te vaccineren.
   
 • vaccineren een technische verpleegkundige handeling is waarvoor een voorschrift van een arts noodzakelijk is. Meer uitleg hierover is te vinden in de procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen. Een voorbeeld van een staand order zit in bijlage 1 van de procedure. Dit kan in overleg tussen artsen en verpleegkundigen worden uitgebreid.
   
 • alle technische verpleegkundige verstrekkingen in detail beschreven dienen te worden in een protocol. In de bijlagen bij de procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen vind je:
  • een protocol ‘Intramusculaire toediening van een vaccin door CLB’
  • een protocol ‘Geldige toestemming en risico-analyse voor vaccinatie in CLB’ 
  • ​een protocol ‘Wat doet de verpleegkundige in geval van acute bijwerkingen na vaccinatie door CLB?’

 

De 'procedure met bijlagen' vind je terug op vwvj.be > vaccinaties > aan de slag > werkmaterialen > documenten ter ondersteuning van de coördinator.

 

Veel succes!

Anouk Vanlander
wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht