Nieuwsbericht Vaccinaties 36

24-05-2016

Vaccinatiekorf voor 2016-2017 ongewijzigd. Info- en toestemmingsformulieren 2016-2017.

Leuven, 25 mei 2016

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid en sympathisant

BETREFT: Vaccinatiekorf voor 2016-2017 ongewijzigd.

Het agentschap Zorg en Gezondheid voorziet voor volgend schooljaar geen veranderingen in de samenstelling van de vaccinatiekorf.

Goed nieuws dus voor de informatie- en toestemmingsbrieven! In de geactualiseerde versie is enkel het geboortejaar voor de kinderen in het buitengewoon onderwijs aangepast.

Voor wie nu reeds de formulieren voor 2016-2017 wil laten printen/drukken:

De bevestigingsbrieven mogen ongewijzigd blijven.

(Opgelet: de info- en toestemmingsbrieven 2015-2016 blijven nog tot ongeveer half juni op de website voor gebruik dit schooljaar. Vanaf dan zullen ze vervangen worden door bovenstaande brieven van 2016-2017.)

Met vriendelijke groet,

Anouk Vanlander
wetenschappelijk medewerker VWVJ

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht