Nieuwsbericht Vaccinaties 33

15-12-2015

Over de vaccinatie van asielzoekers

Leuven, 15 december 2015

Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid en sympathisant

 

BETREFT: VACCINATIE VAN ASIELZOEKERS

Feedback vergadering vaccinatiekoepel

 • Ondertussen staat vast dat de LOGO’s de vaccinatoren binnenkort zullen uitnodigen om lokaal afspraken te maken over de vaccinatie van asielzoekers;
 • Het agentschap Zorg en Gezondheid voorziet vertalingen van de informatie- en toestemmingsbrieven.

Vaak gestelde vragen

De grote toename van de nood aan inhaalvaccinaties zet vaccinatoren aan om hun werking in vraag te stellen. Enkele vaak gestelde vragen worden hieronder, na overleg met Prof. Van Damme en Prof. Theeten (CEV, UA), beantwoord.

Om een volledig inhaalvaccinatieschema aan te bieden aan jongeren vanaf 12 jaar, zijn minimum 6 vaccinatiemomenten noodzakelijk. Dienen alle inhaalvaccinaties toegediend te worden in de loop van het eerste jaar na aankomst?

Aan jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt in de loop van het eerste jaar minimum 1 MBR en 1 dTpa (+ IPV binnen 3 maanden na aankomst indien afkomstig uit Afganistan of Pakistan. Dit neemt Fedasil op) aangeboden. Het resterende deel van het inhaalschema kan in de loop van het daarop volgende jaar aangeboden worden. Wat de meest efficiënte manier van werken is, moet door de vaccinatoren zelf bepaald worden. Mogelijks is het eenvoudiger om alle inhaalvaccinaties tijdens het eerste jaar aan te bieden, op het moment dat de jongeren samen in OKAN-klassen zitten. Finaal is het de bedoeling dat de volledige schema’s worden aangeboden.

Vaccins werden volgens ouders toegediend, maar de documenten zijn zoek. Wat beveel je aan?

 • Vaccinatoren bieden volledige inhaalschema’s aan
 • Voor ouders die niet wensen in te gaan op het volledige schema omdat ze overtuigd zijn dat alle vaccinaties werden toegediend in land van herkomst, wordt het vaccinatieschema uit land van herkomst vergeleken met schema in Vlaanderen. De missende vaccins worden aangeboden + extra risico inzake mazelen wordt besproken en MBR wordt alsnog aanbevolen

Nuttige documenten

 • Toestemmingsformulier voor inhaalvaccinaties: Info- en toestemmingsformulieren ontbrekende vaccinaties juni 2015 voor mature en niet-mature leerlingen [v]. Noteer hoeveel dosissen aanbevolen zijn per vaccin
 • 3 praktische voorstellen van inhaalschema voor kinderen van resp. jonger dan 5 jaar, tussen 5 en 12 jaar, tussen 13 en 18 jaar
 • Het basisvaccinatieschema van andere landen kan geraadpleegd worden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie

  Bemerk: De WGO heeft recent deze tool aangepast wat bij sommigen voor moeilijkheden zorgt. Het lijkt eenvoudiger om via dezelfde link eerst op “immunization schedules by disease covered by antigens within age range” te clicken onder de grote OK-knop. Zo kom je terecht op een pagina waar je leeftijdsrange, land en naam van de ziekte kan invullen.

  Ook de ECDC (European Centrum for Disease prevention and Control) verzamelt op haar website de vaccinatieschema’s in de verschillende landen van de EU. Een tool laat toe schema’s van 2 verschillende landen in de EU te vergelijken.
   
 • In afwachting dat de kinderen beschikken over een BIS-nummer, kan de vaccinatie geregistreerd worden op onderstaande documenten. Het is ook nog steeds mogelijk om vaccinatiekaartjes te bestellen bij het agentschap Zorg en Gezondheid, via vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be 

  Registratieformulier volledig inhaalvaccinatieschema voor leerlingen jonger dan 5 jaar (juli 2015)
  Registratieformulier volledig inhaalvaccinatieschema voor leerlingen tussen 5 en 12 jaar (juli 2015)
  Registratieformulier volledig inhaalvaccinatieschema voor leerlingen tussen 13 en 18 jaar (juli 2015)


Vriendelijke groeten,
Anouk Vanlander

wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht