Nieuwsbericht Vaccinaties 32

30-09-2015

Over gelatine in vaccins, vaccinatie van vluchtelingen, gebruik van Repevax 

Leuven, 30 september 2015


Beste CLB-directie
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid en sympathisant

 

We leven in een wereld in beweging. Deze nieuwsbrief belicht enkele kleine en grote evoluties voor vaccinatoren.

 1. Gelatine in vaccins: probleem of niet voor sommige geloofsgemeenschappen?

  Gelatine wordt in de farmaceutische en voedingsindustrie gebruikt als stabilisator. Het wordt bereid door hydrolyse van collageen, wat voorkomt in het bindweefsel van dieren. MMRVAX PRO bevat gelatine van varkensoorsprong.
  Voor personen binnen bepaalde geloofsgemeenschappen kan dit twijfel of onduidelijkheid veroorzaken. Is dit vaccin toegelaten of niet? Hieronder kan u meer informatie vinden zodat u ouders/jongeren hierover correct kan informeren en ouders/jongeren een weloverwogen keuze kunnen maken.

  Voor personen die de islamitische wet naleven

  De Islamitische Organisatie voor Medische Wetenschappen (IOMS) organiseerde een congres om het thema ‘Juridisch verboden en onzuivere stoffen in levensmiddelen en geneesmiddelen’ te bespreken. Hierop waren meer dan 100 religieuze rechtsgeleerden aanwezig alsook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het volledige rapport van 2001 is hier te lezen. Volgende passages zijn relevant voor vaccinatie.

  ‘De omzetting van een stof in een andere stof, verschillend in karakteristieken, verandert stoffen die juridisch onzuiver zijn in zuivere stoffen, en verandert stoffen die verboden zijn in legale en toegestane stoffen.
  Bijgevolg beschouwen de religieuze rechtsgeleerden de omzetting van onderdelen van een varken tot gelatine als voldoende om toe te laten aan oplettende moslims om vaccins die gelatine van varkensoorsprong te ontvangen en om medicijnen verpakt in gelatine capsules in te nemen.’

  Deze aanbeveling wordt aanvaard door de meeste moslims in een groot deel van de wereld. Binnen de moslimgemeenschap bestaat echter een grote diversiteit aan opvattingen. Vandaar dat sommige ouders/jongeren het vaccin dat gelatine van varkensoorsprong bevat wel als verboden kunnen beschouwen. In dit geval zouden deze personen het vaccin toch nog kunnen aanvaarden indien ze beschouwen dat er geen geschikt alternatief is en dat het vaccin levensreddend is.

  Voor personen die de Joodse wet naleven

  In het Verenigd Koninkrijk stelt Rabbi Abraham Adler, Kashrut* and Medicines Information Service, dat er volgens de Joodse wetten geen bezwaar is tegen bestanddelen van varkens of andere dieren die niet via de mond worden ingenomen. Dit omvat vaccins, injecties, suppositoria, crèmes en zalven.

  [*Kashrut is het deel van de joodse wet dat betrekking heeft op welk voedsel wel en niet gegeten mag worden, hoe dit voedsel moet worden bereid en hoe het moet worden gegeten.]

  Het onderzoek van Carine Asnong, CLB-arts, ‘De orthodox joodse gemeenschappen in Antwerpen: een ondergevaccineerde risicogroepen’, voorgesteld naar aanleiding van de Gezondheidsconferentie Vaccinaties in 2012 somt verschillende redenen van ondervaccinatie op. Haar onderzoek toont dat religieuze overtuiging geen reden is om niet gevaccineerd te worden in deze subgroep.
   

 2. Vaccinatie van vluchtelingen

  Vaccinatie komt zowel de individuele asielzoeker als de volksgezondheid ten goede. De grote hoeveelheid asielzoekers die momenteel in België aankomen, vormt een enorme organisatorische en logistieke uitdaging. Fedasil voorziet om in de nabije toekomst asielzoekers bij aankomst in Brussel te kunnen vaccineren, maar komt voorlopig nog niet toe aan deze opdracht.

  Op termijn is het de bedoeling dat:

  • Vaccinatie tegen polio wordt aangeboden binnen de drie maanden na aankomst aan asielzoekers uit Afghanistan, Pakistan, Nigeria en Somalië om verdere verspreiding vanuit die landen te voorkomen. Fedasil zal deze taak opnemen voor kinderen vanaf 6 jaar en voor volwassenen. Kind en Gezin zal dit aanbieden aan kinderen tot de leeftijd van 6 jaar.

  • Kind en Gezin is aanwezig in een aantal asielcentra en zoekt contact met lokale organisaties (OCMW,…) om de inhaalvaccinaties van kinderen tot de leeftijd van 6 jaar aan te bieden.

  • Fedasil zal ook de eerste inhaalvaccinaties aanbieden (MMR, Boostrix) aan volwassenen. Voor kinderen van 6 jaar en ouder wordt op de CLB gerekend.
    
  • Indien de overheid groen licht geeft, zullen de LOGO’s waarschijnlijk de vaccinatoren per regio samenbrengen om te werken naar regionale afspraken omtrent de organisatie en rolverdeling in de vaccinatie van de asielzoekers.

   Gezien de namen van de asielzoekers kort na aankomst nog niet vermeld zijn in Vaccinnet, zullen de eerste vaccinaties genoteerd worden op vaccinatiekaartjes die meegegeven worden aan de gevaccineerden
    
 3. Vraag van vaccinatoren omtrent DTPa in 1e leerjaar na een laat laatste basisvaccin

  Op welke leeftijd moet de laatste dosis van het basisvaccinatieschema tegen DTPa gegeven worden opdat de DTPa in het eerste leerjaar niet meer moet worden toegediend en een dTpa in het 3SO volstaat?

  Het is niet eenvoudig op deze vraag te antwoorden. Er worden veel studies uitgevoerd om de beschermingsgraad na verschillende vaccinatieschema’s te evalueren, maar niet elke afzonderlijke situatie wordt bestudeerd. Na overleg met Prof Theeten, adviseren we dat een laatste dosis DTPa van het basisvaccinatieschema dat minder dan 1 jaar vóór de dosis in het eerste leerjaar wordt gegeven, de dosis in het eerste leerjaar doet vervallen. Een booster in 3SO is voldoende.
   

 4. Vaccinatiekorf - Repevax

  Het agentschap Zorg en Gezondheid schreef in haar brief van 13-8-2015 aan de CLB dat Repevax ook gebruikt kan worden voor inhaalvaccinaties in het secundair onderwijs wanneer ook een poliocomponent nodig is. Omwille van het relatieve tekort aan Repevax, adviseert het agentschap ondertussen om dit niet meer te doen (cfr. homepagina van Vaccinnet)

Met vriendelijke groet,

Anouk Vanlander

wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht