Nieuwsbericht Vaccinaties 21

10-01-2014

Dit nieuwsbericht biedt antwoord op: 1. consensus over maximumleeftijd voor DTPa, 2. veel gestelde vraag over DTP

Leuven, 10 januari 2014

 

Beste CLB-directeur
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid


Betreft: 1. Inhaalvaccinatie met DTPa-IPV: consensus over de maximumleeftijd; 2. een veel voorkomende vraag over DTP.

 1. Er is in het verleden onduidelijkheid geweest over de maximumleeftijd voor de toediening van DTPa-IPV. Vaccinologie is geen exacte wetenschap, door gebrek aan consensus konden de adviezen hieromtrent dus variëren. De recente adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over inhaalvaccinaties vermelden ‘tot en met 12 jaar’ als bovengrens. Om verwarring te vermijden werden de leeftijdsgrenzen in tabel 5 en tabel 6 in de Standaard Vaccinaties dan ook aangepast.

  Zie p.18 van de Standaard.
   
 2. Een leerling mist de vaccinatie tegen difterie-tetanus-kinkhoest (DTP5) in het eerste leerjaar. Moet na een inhaalvaccinatie tegen difterie-tetanus-kinkhoest in het 5de leerjaar of het 1ste secundair onderwijs nog een dTpa6 worden aangeboden in het 3de secundair onderwijs?

  Indien DTPa-IPV op de leeftijd van 12 jaar of ouder werd gegeven, hoeft geen dTpa aangeboden te worden in het 3de secundair onderwijs. Indien de leerling op het moment van de inhaalvaccinatie jonger is dan 12 jaar, dan moet dit wel nog.

  Bron: Hoge Gezondheidsraad, Inhaalvaccinaties 2013. Voetnoot 3 bij tabel 1.

  Deze vraag werd ook ingelast op p.16 van de Standaard.

Met vriendelijke groeten,

Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht