Nieuwsbericht Vaccinaties 17

20-04-2013

Meer over de herziening van de Standaard Vaccinaties afgerond in 2013.

Leuven, 20 april 2013


Beste CLB-directeur
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid

Betreft: Herziening Standaard Vaccinaties afgerond en te raadplegen via de website!

De Standaard Vaccinaties 2005 werd sinds de lancering regelmatig aangepast in functie van veranderingen in het vaccinatieaanbod voor CLB en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De feedback van de coördinatoren vaccinaties gaf aan wat nodig was om de praktijk nog beter te ondersteunen en leidde ook tot aanpassingen in de standaard. Voorbeelden hiervan zijn: de aanbeveling over het verwijderen van medisch afval in het CLB die veel concreter werd omschreven, de VWVJ nam het initiatief om een consensusnota te schrijven ‘Aanbevolen intramusculaire vaccinatietechniek’ en recent formuleerde de VWVJ een advies voor de toestemmingsprocedure voor vaccinatie in CLB. De coördinatoren vaccinaties kregen regelmatig een nieuwsbericht en de lijst van vaak gestelde vragen op de website van de VWVJ groeide heel snel.

Door de vele aanpassingen in een document dat nog vóór het elektronische tijdperk geschreven werd, werd de standaard nog moeilijk te raadplegen. Het was dus tijd voor vernieuwing.

In de ‘Standaard Vaccinaties 2013 - vaccineren voor CLB’ is geprobeerd de aanpassingen, de inhoud van de nieuwsberichten en de vaak gestelde vragen zo goed mogelijk samen te brengen. Bepaalde delen uit de Standaard Vaccinaties 2005 zijn weggelaten. Voor algemene achtergrondinformatie over vaccinaties, voor de meest actuele informatie over vaccinatie in bijzondere omstandigheden (prematuren, bij borstvoeding, bij zwangerschap,…) en voor informatie over de interferentie tussen vaccins en immuunglobulines of bloedproducten kan een algemeen werk over vaccinaties geraadpleegd worden, Handboek vaccinaties (1-2).

Andere delen zijn toegevoegd of werden verder verfijnd. Dit is oa. te vinden in:

3.2    Vaccins aanbieden in functie van de noden, p. 25
4.2.1 Bestellen van vaccins, p. 33
4.2.2 Leveren van vaccins, p. 33
4.2.3 Vaccinstock, p 34
4.2.4 Registratie van vaccinaties, p. 34
4.5    Wie mag vaccineren? p. 43
4.7.2 Maatregelen na een prikaccident, p.55
4.8.1 Enkele bijwerkingen nader bekeken, p. 56
4.8.2 Overzicht van de bijwerkingen die kunnen voorkomen na een bepaald vaccin, p. 62

De nieuwe versie van de Standaard Vaccinaties wil het vaccineren in het CLB verder op een correcte en gebruiksvriendelijke manier ondersteunen.

Ook na 2013 rekenen we op de feedback van de coördinatoren van de Standaard Vaccinaties om de standaard te blijven verbeteren en knelpunten aan te kaarten. De VWVJ krijgt heel regelmatig vragen over vaccinaties. Probeer te bewaken dat de vaccinatoren in CLB eerst te rade gaan bij de coördinator van de Standaard Vaccinaties van uw centrum. Als deze geen antwoord heeft en geen antwoord kan vinden in de ‘veel gestelde vragen’ op de website van de VWVJ, beantwoorden wij met plezier de resterende vragen. Als nodig, zal de vraag vooraf besproken worden met experten.

Noteer: De Europese Vaccinatieweek 2013 loopt van 22 tot 28 april. In Vlaanderen worden alle schoolkinderen, hun ouders, de scholen, leerkrachten en artsen opgeroepen om extra aandacht te hebben voor de mazelenvaccinatie in het vijfde leerjaar. Lees er meer over via de campagnewebsite en het persbericht.

Veel leesplezier,
Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

(1) Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K. Handboek vaccinaties, deel A (Theorie en uitvoering). Van Gorcum, 2011
(2) Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K. Handboek vaccinaties, deel B (Infectieziekten en vaccinatie). Van Gorcum, 2007

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht