Nieuwsbericht Vaccinaties 12

24-02-2012

Over het bewaren van vaccins op verplaatsing en andere vragen van CLB, en over de gezondheidsconferentie vaccinaties in april 2012

Leuven, 24 februari 2012

 

Beste CLB-directeur
Beste coördinator Standaard Vaccinaties
Beste VWVJ-lid

De helpdesk van de VWVJ krijgt regelmatig vragen over vaccinaties. In het 12de nieuwsbericht vindt u een selectie van de vragen die relevant lijken voor alle CLB en ook wat actualiteit over vaccinaties.


Hoe bewaar ik vaccins als ik een hele dag op pad ben?

Vaccins kunnen tot de vervaldatum bewaard worden binnen vooropgestelde temperatuurgrenzen (+2 °C en +8°C). Dit kan men enkel weten als de temperatuur geregistreerd wordt. Vaccins verlaten de koudeketen als de temperatuur niet meer geregistreerd wordt. Als dit langer duurt dan een halve dag spreken we van een koudeketenbreuk. Omdat het risico op onderkoeling reëel is, wordt het gebruik van koelelementen in koelboxen afgeraden.

Voorbeeld 1:
Dinsdag
8u30: vaccins verlaten de koudeketen, worden vervoerd in koelboxen zonder koelelementen
9u30: aankomst op school

 vaccins die worden toegediend in de loop van de voormiddag blijven in de koelbox

vaccins voorzien voor de namiddag worden bewaard tussen +2 °C en +8°C. Dit kan in een koelkast die hiervoor voorzien is op school (zie Standaard Vaccinaties Deel II 2-3) of in een elektrische koelbox, beide met registratie van de temperatuur.

15u30: vaccins die niet werden toegediend worden vervoerd in koelboxen zonder koelelementen
16u30: overgebleven vaccins worden, na markering op de verpakking met vb. dubbele streep, in de koelkast in het CLB geplaatst. Deze hebben de koudeketen verlaten gedurende 2 uur (8u30-9u30 en 15u30-16u30). Ze worden als eerste toegediend bij een volgende vaccinatiesessie.

Voorbeeld 2:
Maandag
8u30: vaccins verlaten de koudeketen, worden vervoerd in koelboxen zonder koelelementen
9u30: aankomst op school, vaccins worden geplaatst in een koelkast die voorzien is voor vaccins (zie Standaard Vaccinaties Deel II 2-3) met registratie van de temperatuur

Dinsdag
8u30: temperatuur in de koelkast van de afgelopen 24u wordt nagekeken. Als die valt tussen de +2 °C en +8°C kan de vaccinatiesessie beginnen
15u30: vaccins die niet werden toegediend worden vervoerd in koelboxen zonder koelelementen
16u30: overgebleven vaccins worden, na markering op de verpakking met vb. dubbele streep, in de koelkast in het CLB geplaatst. Deze hebben de koudeketen verlaten gedurende 2 uur (8u30-9u30 op maandag en 15u30-16u30 op dinsdag). Ze worden als eerste toegediend bij een volgende vaccinatiesessie.

De volledige richtlijn over het bewaren van vaccins in het CLB zijn terug te vinden in de Standaard Vaccinaties.

Wat als een leerling van het 3e secundair geen DTPa-IPV gehad heeft in het 1e leerjaar?

Als de basisvaccinatie van de leerling volledig is, volstaat het nu een booster te geven met dTpa en IPV gevolgd door een herhalingsdosis van Td om de 10 jaar. De leerling was gedurende de vorige jaren wel niet optimaal beschermd tegen difterie, tetanus, pertussis en polio.
In het antwoord dat vroeger op de website te vinden was, werd de booster met IPV vergeten. Met dank aan de aandachtige lezer!


Vaccinatieschema in het buitenland

Op de website van de WGO is op heel gebruiksvriendelijke manier het basisvaccinatieschema per land en/of per vaccin te vinden. Deze link is ook terug te vinden via de website van de VWVJ > Vaccinaties > Wat is de richtlijn > Kerninfo.

Hoe ga ik hygiënisch te werk om een vaccin toe te dienen?

Het antwoord kan u terugvinden in 'Vaakgestelde vragen  > Categorie Vaccinaties' op de website van de VWVJ.


Toestemmingsformulieren voor ontbrekende vaccins

Een collega maakte heel terecht de opmerking dat de toestemmingsbrief voor ontbrekende vaccins onvoldoende informatie bevat om over een geïnformeerde toestemming te kunnen spreken. Op de website kan u voortaan een aangepaste versie vinden waarop alle nodige informatie vermeld wordt. Er is een versie voor mature en één voor niet mature leerlingen, het verschil zit in de vraag aan de ouder(s) om de toestemming met hun kind te bespreken. Als u de brief te druk vindt, kan u er ook voor kiezen een stuk te schrappen en mondeling toe te lichten aan de persoon die toestemming geeft voor de vaccinatie.


Update Standaard vaccinaties

Sinds enkele jaren bestaat er een Nederlandstalig handboek over vaccinaties, Handboek Vaccinaties deel A en deel B. Een erg volledig, gebruiksvriendelijk en up-to-date werk. Dit maakt het voor de standaard vaccinaties niet gemakkelijk om een meerwaarde te bieden aan de vaccinatoren in het CLB. De standaard zal daarom herwerkt worden. In afwachting van de nieuwe versie van de standaard zal u gedurende enige tijd geen actualisering kunnen vinden online. U kan vanzelfsprekend nog steeds bij ons terecht voor vragen over vaccinaties.
In de herwerkte versie van de standaard vaccinaties zal meer aandacht besteed worden aan inhaalvaccinaties en het vaccineren van moeilijk te bereiken groepen. Dit is vaak een tijdsrovende opdracht voor CLB. Om anderen te inspireren, zou het mooi zijn om positieve ervaringen en tips met elkaar te delen. Zo kunnen we samen de vaccinatiegraad van onze leerlingen nog doen stijgen. U mag uw creatieve ideeën over inhaalvaccinaties en het vaccineren van moeilijk te bereiken groepen mailen naar anouk.vanlander@vwvj.be vóór 30 maart 2012.

Gezondheidsconferentie vaccinaties

Ter gelegenheid van de Europese Vaccinatieweek van de Wereldgezondheidsorganisatie organiseert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen op 21 april 2012 een gezondheidsconferentie over vaccinaties. Tijdens deze gezondheidsconferentie zal een nieuwe gezondheidsdoelstelling en een actieplan voor het vaccinatiebeleid in de periode 2012 – 2020 voorgesteld worden.


Groeten en veel vaccinatieplezier,
Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht