Nieuwsbericht Infectieziekten: Aanvullingen Beleid COVID-19 bij de start van 2021-2022

01-09-2021

Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant
 

Dankzij jullie constructieve feedback, hebben we de beschikbare documenten nog verder kunnen concretiseren en aanvullen. Bedankt hiervoor!

 

Hoog-risico contacten met herstelcertificaat

In het verleden werden ze niet als contactpersoon beschouwd. Dit is gewijzigd, gezien ze minstens evenveel risico lopen op besmetting als gevaccineerden. Ze worden echter niet getest omwille van het risico op een vals-positief resultaat (door oud viraal DNA). Ze worden vrijgesteld van testing en quarantaine, maar krijgen advies om 14 dagen lang contact te vermijden met kwetsbare personen en zich te laten testen bij symptomen.

Verloop van het proces: risico-inschatting HRC op basis van blootstelling -> verkrijgen informatie over herstelcertificaat -> mondeling persoonlijk advies op maat voor HRC met herstelcertificaat.

Dit werd zo aangepast in de ‘Richtlijn’ en het document ‘Tracing: stap voor stap’.

 

Een volledig gevaccineerde laag-risicocontact wordt niet meer als een risicocontact beschouwd

Dit werd zo aangepast in de ‘Richtlijn’ en het document ‘Tracing: stap voor stap’.

Omdat dit te verduidelijken, is een introductie toegevoegd in de brief voor laag-risico contacten.

 

Veel frisse moed gewenst bij de start van dit nieuwe schooljaar.

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht