Nieuwsbericht Infectieziekten 7: Bofepidemie en aangepaste info

21-01-2013

Leuven, 21 januari 2013

 

Beste CLB-directeur
Beste coördinator Standaard Infectieziekten
Beste VWVJ-lid

 

Dat Vlaanderen momenteel een bofepidemie kent, zal jullie niet ontgaan zijn. Om de omvang van de epidemie te evalueren en maatregelen te nemen waar nodig, is bof sinds juni 2012 tijdelijk meldingsplichtig.

De brief die naar aanleiding van een bofmelding verspreid kan worden in de klas, werd aangepast. De vernieuwde brief is aangepast aan de huidige epidemie, de adviezen van het Toezicht Volksgezondheid en de aanpassingen in de Standaard Vaccinaties VWVJ.

De wijzigingen worden hier kort opgesomd:

  • De brief is minder aanklampend opgesteld voor ongevaccineerden, gezien bof in deze epidemie ook voorkomt bij gevaccineerden. De gevaccineerde is weliswaar minder ziek en sneller genezen dan de ongevaccineerden;
  • Er werd een brief opgesteld voor leerlingen tot en met het vierde leerjaar en voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar;
  • Toezicht Volksgezondheid besliste dat een vervroegde inhaalvaccinatie in het kader van deze epidemie niet aangewezen is, deze mogelijkheid werd dan ook geschrapt;
  • Er werd een korte zin toegevoegd i.v.m. zwangeren;
  • De toestemmingsbrief voor vaccinatie werd aangepast conform de Standaard Vaccinaties.

Inzetten op een hogere vaccinatiegraad blijft de beste maatregel om uitbraken te voorkomen of in te dijken.


Groeten,

Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ
anouk.vanlander@vwvj.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht