Nieuwsbericht Infectieziekten 5

21-12-2011

Wijzigingen Draaiboek. Sensoa-publicatie 'Positief op school' omtrent seroposiviteit.

Leuven, 21 december 2011

 

Beste CLB-directie,
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten,
Beste VWVJ-lid,


In dit 5e Nieuwsbericht Infectieziekten vind je, naast interessant nieuws, een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Draaiboek Infectieziekten sinds oktober 2011. De online-versie van het draaiboek is steeds bijgewerkt, zie vwvj.be > Infectieziekten > Wat is de richtlijn > Integrale richtlijn

Contact inspectie CLB - staalname op school

In een vorig nieuwsbericht brachten we het al onder de aandacht: in zeer uitzonderlijke gevallen zal de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid overgaan tot contactonderzoek met staalname op schoolniveau. Het CLB kan dan gevraagd worden een ondersteunende rol te spelen. Volgens artikel 47 van het BVR operationele doelstellingen moet de inspectie van de CLB in die gevallen op de hoogte gebracht worden. Staalname kan zinvol zijn bij bof, difterie, een outbreak van gastro-enteritis, hepatitis A, mazelen, pertussis, scarlatina, schimmelinfecties en shigellose.
De contactgegevens van de CLB-inspectie werden toegevoegd als bijlage 4 .


Maatregelen te nemen door de school in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten

De maatregelen te nemen door de school in het kader van de profylaxe van besmettelijke ziekten werden in oktober toegevoegd aan het draaiboek, nadat deze geschrapt waren uit het BVR operationele doelstellingen. Per vergissing waren de personeelsleden van de school niet mee overgenomen in deze tekst. De tekst werd daarom aangepast. De tekst vermeldt nu wel dat de schooldirecteur ook contact moet opnemen met het CLB wanneer hij/zij verneemt of vermoedt dat een personeelslid lijdt aan één van de in de tekst opgesomde infectieziekten of wanneer hij/zij verneemt dat bij een personeelslid thuis één van deze ziekten werd vastgesteld.
Dit heeft als doel dat de gepaste maatregelen getroffen kunnen worden om de leerlingen te beschermen. In dergelijke situaties moet er nauw samengewerkt worden met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de school en met de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid.


Andere aanpassingen in het draaiboek

  • Wering bij bof gedurende minstens 5 dagen werd aangevuld tot “Wering is aangewezen gedurende minstens 5 dagen vanaf het begin van de parotitis.”
     
  • De profylactische maatregelen bij scabiës zijn afhankelijk van het aantal gevallen en het onderwijsniveau. Er bestond onduidelijkheid over wanneer de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk gecontacteerd moest worden bij scabiës in de lagere of secundaire school. Dit werd duidelijker geformuleerd in de fiche die scabiës bespreekt.
     
  • Voor de volledigheid werd bij de diagnose van mazelen toegevoegd dat serologie (bepalen van IgM en IgG) en een neus- en keeluitstrijkje ook aangewend kunnen worden. In het kader van contactonderzoek zal de speekseltest gebruikt worden door de dienst Infectieziektebestrijding.
     
  • Adreswijziging afdeling Toezicht Volksgezondheid West-Vlaanderen: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1 - 2 bus 53, 8200 Brugge, tel. 050 24 79 00, fax 050 24 79 05

De pagina's die inhoudelijk werden aangepast, vind je gebundeld terug (12 pp.) op de website via Infectieziekten > Draaiboek > Wijzigingen sinds lancering Draaiboek.

Interessant nieuws

Sensoa ontwikkelde in samenwerking met de onderwijssector 'Positief op school'. Deze publicatie dient als wegwijs voor CLB-medewerkers in hoe men op school kan omgaan met seropositieve leerlingen, seropositieve leerkrachten of seropositieve ouder(s) van leerlingen. Het document biedt een aanvulling op het Draaiboek Infectieziekten voor CLB. Dit draaiboek van Sensoa gaat enkel in op hiv en geeft praktische informatie en tips om met concrete casussen en ook niet-medische vraagstellingen om te gaan op school. Hierbij is er aandacht voor het algemene gezondheidsbeleid en hoe dit kan aangevuld worden om te komen tot een breed hiv-beleid. Daarnaast is er aandacht voor concrete moeilijkheden weermee het beleid ad hoc geconfronteerd kan worden. ‘Positief op school’ is interessant voor CLB-medewerkers van alle disciplines en kan gratis gedownload worden via http://www.seksuelevorming.be/downloadfiles_shop/PositiefOpSchool.pdf.

 

Mogen wij je vragen dit nieuwsbericht en de publicatie ‘Positief op school’ in het bijzonder bekendheid te geven bij je collega's?

Alvast hartelijk dank en onze beste wensen voor het nieuwe jaar,

Marie Boonen
wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht