Nieuwsbericht Infectieziekten 4: Overzichtstabel 'Maatregelen te nemen door de CLB-arts'

28-10-2011

Leuven, 28 oktober 2011


Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid


Graag vestigen we jouw aandacht op een nieuw document, nl. een tabel die de "te nemen maatregelen door de CLB-arts in geval van een specifieke infectieziekte" samenvat. Deze overzichtstabel kan helpen snel een zicht te krijgen op wat dient te gebeuren. Ook na het zetten van stappen kan ze van nut zijn als checklist.

Je vindt het document op de website onder de rubriek Infectieziekten > Wat is de richtlijn > Kerninfo: "Maatregelen te nemen door de CLB-arts bij een nieuw geval van ...."

Mogen wij je vragen dit document bekendheid te geven bij de collega's?


Alvast van harte dank,

Marie Boonen
VWVJ-medewerker
marie.boonen@vwvj.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht