Nieuwsbericht Infectieziekten 14

17-04-2017

Aanpassingen Draaiboek n.a.v. wijziging lijst meldingsplichtige infectieziekten

 

Beste CLB-directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid en sympathisant

BETREFT: Aanpassingen Draaiboek n.a.v. wijziging lijst meldingsplichtige infectieziekten

TWEE LIJSTEN VAN TE MELDEN INFECTIEZIEKTEN?

Enerzijds bestaat er de lijst van infectieziekten die voor alle artsen en hoofden van een klinisch laboratorium in Vlaanderen meldingsplichtig zijn. Vanaf een eerste vermoeden van de infectieziekten opgenomen in de lijst, dient binnen de 24 uur de arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid ingelicht te worden. Op 1 januari 2017 trad een gewijzigd Ministerieel Besluit betreffende de meldingsplichtige infectieziekten in Vlaanderen in voege waarbij 6 ziekten werden toegevoegd  (cf. Nieuwsbrief Infectieziekten 13)


Anderzijds bestaat er een lijst van infectieziekten die de schooldirecteur dient te melden aan het CLB zodat de CLB-arts kan bepalen welke maatregelen dienen getroffen te worden op school. Deze lijst van de infectieziekten is vermeld in het ‘Draaiboek infectieziekten CLB, 2010’. De melding aan het CLB kan ook rechtstreeks door ouders of leerling, door de behandelende arts of door de arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.

AANPASSINGEN IN HET DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB

Op basis van de recente wijziging van de lijst van meldingsplichtige infectieziekten in Vlaanderen zijn volgende aanpassingen aangebracht:

Er werd toegevoegd dat elke infectie gemeld dient te worden aan de arts van de dienst infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.

Vandaag geldt dat scabiës in een collectiviteit steeds meldingsplichtig is om een gecoördineerde aanpak mogelijk te maken. Een collectiviteit heeft betrekking op personen die samen verblijven, bijvoorbeeld scholen, internaten, woon- en zorgcentra.

In 2016 is een toename vastgesteld van het aantal gevallen van ernstige invasieve infecties veroorzaakt door groep A-streptokokken (GAS). Het gaat hierbij om Streptococcal toxic shock syndroom (STSS) en necrotiserende fasciitis. Aan de fiche is toegevoegd dat deze invasieve infecties zo snel mogelijk gemeld dienen te worden aan de dienst Infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid omdat chemoprofylaxe bij huishoudcontacten aangewezen is.
Aan de lijst van infectieziekten die door de schooldirecteur aan het CLB dienen gemeld te worden, zijn geen wijzigingen aangebracht.

Vriendelijke groet,
Anouk Vanlander
wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht