Nieuwsbericht Infectieziekten 12: Netwerking

21-11-2014

Leuven, 21 november 2014

Beste CLB-directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid en sympathisant

BETREFT: PROFYLAXE VAN INFECTIEZIEKTEN OP SCHOOL, NIET ZONDER NETWERKING!

Omdat leerlingen en leerkrachten samen één groep vormen waarbinnen infectieziekten kunnen circuleren, zijn bedrijfsartsen belangrijke partners voor artsen in CLB. Ook huisartsen en pediaters zijn essentiële partners om het profylaxebeleid in scholen kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren.

Om het Draaiboek Infectieziekten voor CLB bij huisartsen en pediaters beter bekend te maken, werd de recente aanpassing van de richtlijn over kinkhoest verspreid via de nieuwsbrieven van Domus Medica en van de VVK (Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde). Voor bedrijfsartsen ging de communicatie via de VWVA (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde), Co-Prev (vereniging voor alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk), en BBvAg (Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren).

Voortaan kunnen bedrijfsartsen, huisartsen en pediaters zich ook inschrijven om de Nieuwsbrieven Infectieziekten en Vaccinaties te ontvangen. Het succes van de oproep werd al snel duidelijk in ons secretariaat!

Bij volgende contacten met deze partners n.a.v. een infectieziekte, verwijs gerust naar het Draaiboek op de VWVJ-website of maak hen verder warm om zich in te schrijven op de Nieuwsbrieven Infectieziekten en Vaccinaties via een seintje naar het VWVJ-secretariaat.

Moge de samenwerking met de diverse partners verder groeien.

Met vriendelijke groeten,

Anouk Vanlander
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht