Nieuwsbericht Implementatie Standaard Gehoor 8

20-05-2016

Stand van zaken verdere uitrol Standaard Gehoor: 1. Filmische opnames voorbije vormingen; 2. Antwoorden op veelgestelde vragen van CLB; 3. Te verwachten vorming 2016-2017. 

Leuven, 20 mei 2016

 

Beste CLB-directie
Beste coördinator standaard gehoor
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Om de uitrol van de Standaard in de praktijk te ondersteunen, zijn de voorbije vormingen filmisch vastgelegd en de videofragmenten in overzichtelijke delen verknipt. Graag stellen wij deze opnames open voor alle CLB-medewerkers.

Ook de antwoorden op de vragen van CLB (gecapteerd tijdens de vormingen en via de VWVJ-helpdesk voor coördinatoren) vind je nu terug via de website.

En verder: Welke vorming kun je volgend schooljaar verwachten?

 

PRESENTATIES EN FILMISCHE OPNAMES VORMINGEN

Van de 'Informatiemomenten Standaard Gehoor' (sessies oktober 2015) en de 'Terugkomdagen Standaard Gehoor' (sessies februari-maart 2016), staan nu zowel de powerpointpresentaties als de filmische opnames online. Hiermee maak je - op een door jou gekozen tijdstip en plaats - de vormingsmomenten mee alsof je er zelf bij was.

Dit laat coördinatoren e.a. toe alles nog es door te nemen op eigen tempo. Ook handig om individueel of gezamenlijk in jouw CLB door te laten nemen.

Ook van eerdere vormingen ('Trainingen Spelaudiometrie 2013 - 2014', 'Stand van zaken Standaard Gehoor 2013', 'Introductie SPIN-Praktijktoets 2014') zijn de powerpoints en de filmische opnames ter beschikking.

ELEKTRONISCHE LEERMODULES

Bij deze vormingen zijn ook enkele elektronische leermodules uitgewerkt. Handig als leermoment en tegelijk prettig om te doorlopen. De links erin worden momenteel afgestemd op de nieuwe website. Daarna komen de modules terug online.

VEELGESTELDE VRAGEN

De antwoorden op vragen van CLB over audiometrie vind je nu terug onder de rubriek 'Veelgestelde Vragen' (Categorie 'Horen').

Neem zeker de informatie door bij de vaakst gestelde vraag: Wat te doen bij ontbrekende informatie over indicatie voor een gehooronderzoek?

Wens je alle antwoorden op vragen snel door te nemen, dan vind je deze hier gebundeld.

GEPLANDE VORMINGEN STANDAARD GEHOOR SCHOOLJAAR 2016-2017

In het komende schooljaar worden opnieuw vijf provinciale terugkomdagen (vnl. gericht naar de coördinatoren gehoor) georganiseerd. Deze worden voorzien in het najaar. Zodra de data hiervoor bekend zijn, worden deze gecommuniceerd.

 

Met vriendelijke groeten,

Cécile Guérin
Ann Keymeulen
Katelijne Van Hoeck

Wetenschappelijk medewerkers VWVJ

 

Goed om weten

Voor coördinatoren van de Standaard die snel een overzicht van de voorbije vormingen en beschikbare materialen wensen: deze bundeling.

Voor startende CLB-medewerkers e.a. die zich gradueel wensen in te werken in de Standaard Gehoor:

  • Laat je inspireren door de lokale CLB-coördinator gehoor;
  • Neem de Nieuwsberichten Implementatie Standaard Gehoor (met bijhorende documentatie) één voor één en chronologisch door. Zo wordt het verhaal stap voor stap voor jou opgebouwd.
     

Oproep aan de coördinatoren

Jouw ervaringen, knelpunten en eventuele oplossingen of suggesties interesseren ons. Geef ze ons gerust door.

 


 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht