Nieuwsbericht Implementatie Standaard Gehoor 6

02-12-2015

Leuven, 2 december 2015

 

Geachte directie
Beste coördinator standaard gehoor
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

Graag vestigen we jullie aandacht  op documenten die sinds oktober zijn gepubliceerd in het kader van de Standaard Gehoor. Hiermee willen we de uitrol van de Standaard in de praktijk verder ondersteunen.

PRESENTATIES VORMING

In oktober kon je deelnemen aan informatiemomenten i.k.v. de Standaard Gehoor. De presentaties van de vorming vind je nu terug via de website. Handig om individueel of gezamenlijk in jouw CLB door te nemen.

FOLDERS VOOR OUDERS EN VOOR NKO-ARTSEN

Voor ouders zijn er nu 2 folders ter beschikking die stilstaan bij de vernieuwde manier om het gehoor te evalueren in de CLB:

 • Folder over audiometrie (voor ouders van jonge kinderen)
 • Folder over de SPIN-test (voor ouders van jongeren)

Daarnaast is er ook een folder voor de NKO-arts, te gebruiken in geval van verwijzing n.a.v. een afwijkend resultaat bij de SPIN-test.

Zie rubriek 'Aan de slag > Communicatiematerialen'

NIEUWE WERKKAARTEN EN FICHES

 • Werkkaart bij aanmelding o.w.v. zorg over ontwikkeling van kind

 • Werkkaart kleuters buitengewoon onderwijs

 • Werkkaart 7-jarigen buitengewoon onderwijs

 • Werkkaart SPIN-test

 • Implementatiefiche audiometrie (ter ondersteuning van de coördinator)

 • Implementatiefiche SPIN-test (ter ondersteuning van de coördinator)

 • Fiche Werkwijze audiometrie 

 • Fiche Werkwijze SPIN-test 

Zie rubriek 'Aan de slag > Werkmaterialen'

ACHTERGRONDINFORMATIE

 • Totstandkoming Standaard Gehoor
 • Wetenschappelijke onderbouw voor het audiometrisch onderzoek in de CLB
 • Werkwijze audiometrie
 • Wetenschappelijke onderbouw: tijdige detectie van lawaaischade
 • Rapport van de praktijktoets van de spraak-in-ruis (SPIN) in de CLB - Een onderzoek ter voorbereiding van de implementatie van de Standaard Gehoor in Vlaanderen
 • Werkwijze SPIN-test


Zie rubriek 'Wat is de richtlijn 'horen'? > Integrale richtlijn'

EN VERDER ...

Voor de Terugkomdagen Standaard Gehoor in het voorjaar, kan momenteel nog ingeschreven worden. Deze terugkomdagen bieden een prima gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, knelpunten voor te leggen, materialen voor te stellen. Deze vorming richt zich niet enkel tot de coördinatoren van de Standaard maar ook andere geïnteresseerden. Zij kunnen de verzuchtingen en vragen van de collega’s verzamelen en voorleggen.

En natuurlijk zijn jullie ook benieuwd naar de stand van zaken inzake het materiaal voor de SPIN-test. Van zodra wij meer vernemen over de voortgang, brengen wij jullie graag op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,

Cécile Guérin
Ann Keymeulen
Katelijne Van Hoeck

wetenschappelijk medewerkers VWVJ

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht