Nieuwsbericht Implementatie Standaard Gehoor 5

01-07-2015

NIEUWSBERICHT IMPLEMENTATIE GEHOOR 5

Leuven, 1 juli 2015

 

Geachte directie
Beste coördinator standaard gehoor
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant
 

BETREFT: GROEN LICHT VOOR DE IMPLEMENTATIE STANDAARD GEHOOR
                STATUS FINANCIERING EN AANSCHAF ONDERZOEKSETS SPIN-test
 

De kogel is door de kerk! De standaard gehoor kreeg groen licht voor een progressieve implementatie in het schooljaar 2015-16 om vanaf september 2016 een uniform beleid te hebben voor wat betreft het gehooronderzoek in de Vlaamse CLB.

Minister Vandeurzen engageert zich bovendien voor de financiering van 385 onderzoeksets voor de uitvoering van de SPIN-test. Deze sets (tablet, hoofdtelefoon en toebehoren) worden volgens een afgesproken verdeelsleutel aan de CLB toegewezen, met name 8 onderzoeksets per 60 omkaderingsgewichten.

Na aankoop en levering van het materiaal kan de dienst Experimentele ORL van de KULeuven zich ontfermen over de volgende stap met name de installatie van het SPIN-programma en de ijking van de onderzoeksets.

Omdat de aankoop van materiaal met overheidssubsidie een openbare aanbesteding vereist, kan de VWVJ, in tegenstelling tot wat aanvankelijk het plan was en gemeld werd in de laatste nieuwsbrief van VCLB-koepel, de groepsaankoop NIET coördineren.

De openbare aanbesteding vraagt de nodige tijd met voor gevolg dat de SPIN-onderzoeksets niet beschikbaar zullen zijn bij de start van het schooljaar. Dat neemt niet weg dat al het mogelijke wordt gedaan om jullie snel vertrouwd te laten worden met het SPINnen.

Deze ongewilde vertraging heeft ook voordelen: het geeft de medewerkers de tijd kennis te maken met de doelstellingen en de werkwijze van de nieuwe standaard gehoor.

Wat kunnen jullie ondertussen al doen?

 1. Ga na hoeveel door de overheid gefinancierde SPIN-onderzoeksets je CLB toegewezen krijgt .
  • Check het aantal omkaderingsgewichten (OG) van het CLB (inclusief de parameter densiteit)
  • Bereken het aantal sets dat volgens de verdeelsleutel je centrum toekomt:
   aantal OG : 60 x 8 = aantal sets
   vb. 34,87 OG: 60 x 8 = 4, 649 -> 5 sets
    
 2. Ga na of het aantal toegewezen sets tegemoet komt aan de noden van je centrum.
  Mogelijke indicatoren zijn de volgende:
  • als de consulten voor het 5e lj en 3e sec op het CLB doorgaan, kan men het aantal tablets aankopen in evenredigheid met de medische circuits waar tegelijk consulten lopen
  • wanneer er ook/meestal consulten lopen in circuits op scholen, dan is een mogelijke berekeningswijze om het aantal tablets gelijk te stellen met het aantal VTE artsen
  • gaat men met het materiaal vaak de baan op, dan dien je mogelijks iets meer in reserve te voorzien omwille van het aantal manipulaties en schokken
  • een andere beïnvloedende factor is de mate van spreiding van de consulten 5e lj en 3e sec over het schooljaar. Wanneer men deze groepen in eenzelfde trimester wil onderzoeken zullen alle circuits tegelijk moeten voorzien zijn van een tablet. Als er meer spreiding is, is dit minder het geval
  • de SPIN zal niet worden gebruikt voor leerlingen met een verstandelijke beperking
  • voor de tijdsduur die nodig bleek om de SPIN-test te doorlopen, verwijzen we graag naar het nieuwsbericht van 5/12/2014
  • PS: uit de ervaring van de pilootcentra leren we dat de SPIN-test de consulttijd per leerling niet doet toenemen. Hou wel rekening met het feit dat met 1 tablet maximaal 22 leerlingen op een voormiddag (variërend van 2u30 à 3u30) de SPIN-test kunnen afleggen. Plan je toch een groter aantal leerlingen, voorzie dan 2 tablets en ook 2 lokalen per onderzoeksmoment.
    
 3. Noteer voor je centrum het totaal aantal sets dat je wenst te bestellen. Komt dit aantal overeen met het toegewezen contingent? Of wens je er meer? Hou er dan rekening mee dat de extra sets door het eigen CLB worden gefinancierd. 

In een latere communicatie zal deze informatie worden opgevraagd.

Maak alvast ook kennis met het vormingsaanbod 2015-2016 in het kader van de Standaard Gehoor: hiervoor kun je je nu reeds inschrijven!

Vragen kan je mailen naar katelijne.vanhoeck@vwvj.be of bellen 0478/23 80 72

 

Een fijne verlofperiode gewenst,

Het VWVJ-team

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht