Nieuwsbericht Implementatie Standaard Gehoor 4

28-01-2015

Leuven, 28 januari 2015

Geachte directie
Beste coördinator standaard gehoor
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

In deze vierde "Nieuwsbrief in kader van de implementatie van de Standaard Gehoor" verneem je meer over:

  • de stand van zaken van de SPIN-praktijktoets
  • de vraag: zijn de richtlijnen standaard gehoor ook van toepassing voor het buitengewoon onderwijs?
  • de screening voor leerlingen van het 1e leerjaar

Met vriendelijke groeten,

Cécile Guérin en Katelijne Van Hoeck
Wetenschappelijk medewerkers VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht