Nieuwsbericht 'Gezond leven? Check het even!'

13-12-2021

Beste CLB-directie
Beste GLCE-contactpersoon
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Graag geven we voor we de eindejaarsperiode ingaan nog een update over ‘Gezond Leven? Check het even! (GLCE)’.
Deze nieuwsbrief is gericht naar de GLCE-contactpersonen (die naar aanleiding van de lanceerdag op 1/10 opgegeven werden) en naar álle CLB-directeurs. Zo kan ook wie (nog) niet met GLCE van start gaat op de hoogte blijven indien gewenst.

 

  1. Testfase van GLCE

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, vond in de afgelopen periode de testfase van GLCE plaats. Twee CLB’s waren bereid om de technische aspecten in een beperkt aantal klassen te testen. Deze test is vlot verlopen. Momenteel worden de laatste technische zaken in orde gebracht zodat alles vanaf 10 januari gebruiksklaar is.

 

  1. Vernieuwde versie van de handleiding

De vernieuwde versie van de handleiding (met toevoeging van de bijlages waarin geduid wordt hoe leerlingen kunnen inloggen en hoe je GLCE in LARS kan terugvinden) is klaar en kan geraadpleegd worden op onze website. Begin januari zal hier ook een Powerpoint-presentatie te vinden zijn waarmee GLCE aan het CLB-team kan voorgesteld worden.

 

  1. Het gebruikersoverleg voor contactpersonen van GLCE

Voor wie na de kerstvakantie van start gaat met GLCE willen we de aandacht graag vestigen op het gebruikersoverleg dat we voorzien voor de contactpersonen van GLCE.
Het doel van dit overleg is tweeledig. Enerzijds kunnen jullie tijdens dit overleg vragen stellen aan elkaar/ons en tips en ervaringen uitwisselen. Anderzijds zullen wij vanuit dit overleg input verzamelen om de methodiek te verbeteren en een (vormings)aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij jullie vragen en noden.
We zullen drie keer per jaar een gebruikersoverleg van twee uur voorzien.
Het eerste gebruikersoverleg zal online doorgaan in de week van 14 februari 2022. Aan de contactpersonen die binnenkort met GLCE van start gaan, vragen we om dit formulier in te vullen tegen woensdag 22/12 zodat we een moment kunnen kiezen dat voor zoveel mogelijk geïnteresseerden past. Voor de kerstvakantie kan je van ons een bericht verwachten over de definitieve datum.

 

  1. Vorming

Op vlak van vorming kunnen we het goede nieuws meedelen dat het vormingsaanbod van Sensoa online beschikbaar is, namelijk: ‘Praten over seksuele gezondheid als CLB-medewerker’. Het is een mooi vormingsaanbod dat zeker van pas zal komen om met jongeren in gesprek te gaan over seksualiteit en relaties.

 

Verder blijven jullie met alle inhoudelijke vragen over GLCE welkom op onze helpdesk: helpdeskglce@vwvj.be
Wij staan klaar om jullie te ondersteunen bij de implementatie van GLCE zodat we samen een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van jongeren!

 

Voor velen heeft corona er opnieuw geen gemakkelijk jaar van gemaakt. Daarom des te meer wensen we jullie een verbonden, vreugdevolle, deugddoende eindejaarsperiode en een goede start van 2022!!

 

Vriendelijke groeten,
het VWVJ-team

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht