Goed om weten: geen 'geneesmiddel' tegen luizen meer op de Belgische markt

15-11-2018

Bericht via de FOLIA van het BCFI:

  • Sinds november 2018 zijn er geen geneesmiddelen meer beschikbaar voor de behandeling van hoofdluizen. De beschikbare therapeutische opties zijn de “nat-kam methode” en dimeticon.
     
  • Systematisch nat kammen met luizenkam, gebruikmakend van haarbalsem (“conditioner”) in twee sessies per week gedurende twee weken (de “nat-kam methode”), is een effectief alternatief voor gebruik van luizendodende producten (pediculiciden); de “nat-kam methode” kan ook aangewend worden wanneer resistentie tegen pediculiciden wordt vermoed.
  • Dimeticon zou een verstikkende film rond de luizen leggen bij lokale toepassing; in België is het niet als geneesmiddel vergund (nvdr: te bekomen als OTC  - over the counter product - bij de apotheek). De werkzaamheid is onderbouwd met enkele gecontroleerde studies. Het product is niet toxisch en kan geen resistentie veroorzaken.
  • Permethrine 1% lotion  en malathion 0,5% lotion (nvdr Radikal, Prioderm) waren doeltreffende medicamenteuze behandelingen, maar er was het risico van lokale en systemische allergische reacties en van induceren van resistentie.
  • Preventief gebruik van middelen tegen luizen heeft geen zin.
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht