Actueel 'Nieuwe gezondheidsdoelstelling vaccinaties goedgekeurd'

04-06-2013

Op dinsdag 4 juni 2013 heeft minister Vandeurzen de nieuwe gezondheidsdoelstelling vaccinaties met het actieplan voorgesteld in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Na bespreking en bevraging werd deze gezondheidsdoelstelling* door de Commissie unaniem goedgekeurd.

Lees meer over de gezondheidsdoelstelling (en het actieplan 2012-2020) via Zorg en Gezondheid(externe link).

 

* Om prioriteiten te leggen binnen het preventieve gezondheidsbeleid werkt de Vlaamse overheid met gezondheidsdoelstellingen. Dat zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen die men in een bepaalde periode wil realiseren om gezondheidswinst op bevolkingsniveau te realiseren.

Een gezondheidsconferentie formuleert de gezondheisdoelstelling. Deze wordt dan aan de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement voorgelegd ter goedkeuring.

Het werken met preventieve gezondheidsdoelstellingen is verankerd in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht