Integrale tekst richtlijn 'zien'

Officieel heet de richtlijn 'Standaard Visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB'. Ze kreeg het fiat van de Vlaamse overheid in september 2003. In november 2008 is een 'Herziening van de richtlijnen voor kleurzinonderzoek' goedgekeurd.

De  officiële en up-to-date teksten van:

 1. de VWVJ 'Standaard Visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB' (191 pagina's).
  opgelet: deel 2 over 'Visusonderzoek' en de 'Samenvatting' omvatten nog NIET de update i.k.v. het nieuwe leerlingendecreet: zie hiervoor bij de Kerninfo!
   
  • Totstandkoming (2 pagina's)
  • Deel 1: Inleiding (58 pagina's)
  • Deel 2: Visusonderzoek (44 pagina's)  
  • Deel 3: Vervolgtraject (18 pagina's)
  • Bijlagen en Folders (43 pagina's)
  • Lijst Definities (4 pagina's)
  • Samenvatting (17 pagina's) 
    
 2. het wetenschappelijk dossier 'Standaard visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB: Herziening van de richtlijnen voor kleurzinonderzoek' goedgekeurd. Hieronder vind je de 3 elementen van het dossier.
   
  • Deel 1: Wetenschappelijke argumenten voor een herziening van de richtlijnen (22 pagina's)
  • Deel 2: Nieuwe richtlijnen voor CLB-medewerkers (8 pagina's)
  • Bijlagen bij de herziene richtlijnen voor kleurzinonderzoek (6 pagina's)


(laatste aanpassing 1 september 2015)

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.