Het afschakelplan en voorzorgsmaatregelen voor CLB

Het afschakelplan betekent dat de stroomvoorziening van een deel van de verbruikers in België tijdelijk wordt onderbroken. Het is de allerlaatste oplossing om een algemene stroompanne of black-out te voorkomen, wanneer er een te groot onevenwicht ontstaat tussen de productie en het verbruik van elektriciteit.

Bij wie wordt het licht uitgeschakeld?

Alles wordt op voorhand gepland en georganiseerd om de duur van de stroomonderbrekingen, indien ze nodig blijken, kort te houden en het aantal getroffen verbruikers te beperken.

Concreet wordt België verdeeld in 6 schaarsteschijven. De schijven komen overeen met een lijst van elektriciteitsstations en -cabines verspreid over heel België. In principe wordt de bevoorrading van slechts één schijf tegelijk onderbroken, of twee indien de situatie kritiek is. Indien er op een later tijdstip opnieuw afgeschakeld moet worden, zullen eerst de andere schijven aan de beurt zijn. Er is dus een rotatiesysteem voorzien. In principe wordt gestart met de afschakeling van schijf 6, vervolgens schijf 5 enz.

Bekijk hier waar je meer informatie kan vinden over jouw straat.

Mijn CLB zit in een afschakelbare schijf. Wat betekent dat?

De straat van jouw CLB wordt bevoorraad door één van de elektriciteitscabines die zouden kunnen afgeschakeld worden als er niet genoeg stroom is. Als deze stroomonderbrekingen al effectief plaats zullen vinden, worden ze een week vooraf aangekondigd via plaatselijke overheden en de media. De dag voor de onderbreking wordt aangekondigd welke schijf wordt getroffen. De onderbrekingen zullen 2 tot 3 uren duren, waarschijnlijk op momenten van piekverbruik, in principe tussen 17.00 en 20.00 uur.
 

Welke maatregelen neemt een CLB?


In samenspraak met het agentschap Zorg en Gezondheid worden enkele aandachtpunten gebundeld:

 1. Beperk de vaccinstock, zoals altijd, tot een minimum.
   
 2. Kijk vooraf na of en in welke schaarsteschijf jouw CLB gesitueerd is.
   
 3. Trek de stekker van gevoelige elektronische toestellen zoals computers uit om te vermijden dat een eventuele overbelasting wanneer de elektriciteit weer aangesloten wordt, schade aanricht. FOD voor Energie en een firma voor (semi-professionele) koelkasten bevestigen dat koelkasten niet beschouwd worden als gevoelige toestellen. Trek de stekker van de koelkast dus niet uit!
   
 4. Verzeker je dat andere elektrische toestellen uitgeschakeld zijn. Zo vermijd je dat een elektriciteitskring overbelast wordt en de schakelaar de stroom uitschakelt op het moment dat de elektriciteit opnieuw wordt aangesloten.
   
 5. Bij een stroomonderbreking van minder dan 4 uren wordt aanbevolen om de koelkastdeur gesloten te houden. Gezien de overheid aankondigt dat de stroomonderbreking 2 tot 3 uren zal duren, hoeven de vaccins niet verplaatst te worden.
 6. Kijk, zoals altijd, de minimum- en maximumtemperatuur na op de eerste werkdag na de stroomonderbreking.

Voor meer informatie kun je terecht op de website OffOn.be.

Terug naar Nieuwsbericht Vaccinaties 26

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.