Gewijzigd sinds de lancering van de Standaard Vaccinaties

Sinds de update Standaard Vaccinaties - vaccineren voor CLB - (maart) 2013 gebeurden volgende aanvullingen en/of aanpassingen:
bemerk: de documenten onder 'Integrale tekst Standaard' zijn steeds up-to-date

 • augustus 2013:
  • n.a.v. het terug ter beschikking stellen door de overheid van Imovax° voor inhaalvaccinatie: wijziging in tabel 6 p.17 en tabel 7 p. 18
  • extra link vaccinatieschema Europese landen en gewijzigde link vaccinatieschema Frankrijk: p. 21
  • gewijzigde links: p. 93
 • 29 november 2013 + correctie tabel 1 p.11 op 7 december 2013: wijzigingen (16 pp) in hoofdstuk 2.2, 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.3.1;4.1.2.2,4.1.2.4; bijlage 3, bijlage 9
  • n.a.v. een mededeling van Zorg en Gezondheid i.k.v. de bewaring van vaccins;
  • n.a.v. het aangepaste advies van de HGR omtrent inhaalvaccinaties
 • 10 januari 2014:
  • p.16: inlassing extra vraag over DTP
  • p.18: aanpassing tabel 5 en 6 (praktische schemata inhaalvaccinaties): n.a.v. limietleeftijd toediening DTPa-IPV vermeld in HGR-advies over inhaalvaccinaties 2013
 • 26 augustus 2014: wijzigingen vnl. n.a.v. het gewijzigd vaccinatie-aanbod van de overheid op. 0, 2, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 71, 92.
 • 6 februari 2015: actualisering bijlage 6: Veelgestelde vragen beantwoorden aan jongeren, ouders en scholen
 • 13 maart 2015: aanpassing van hoofdstuk 4.6.12 'Verwijderen van medisch afval'
 • 7 augustus 2015:
  • p.16: antwoord ivm inhaalvaccinatie Nederlanders aangepast
  • p. 18: schema inhaalvaccinatie aangepast
  • p. 20: tabel simultaan vaccineren aangepast
  • p. 40: contra-indicaties anafylaxie aangepast
  • p. 53: SC vaccinatie: MMRVaxPro toegevoegd
  • p. 59: lokale bijwerkingen: toedieningsroute MMR aangepast
  • p. (73-)74: checklist: verwijderen afval aangepast
  • p. 93: overzicht tabellen en figuren: titel tabel 4-5-6 aangepast
 • 28 augustus 2019: vnl. actualisering van de links en aanpassingen i.f.v. huidige vaccinatiekorf en het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding
 • 24 mei 2021: p. 11: onder 'inhaalschema voor partieel gevaccineerde kindereren', paragraaf beginnende met 'Voor DTP hoeft de 3de dosis aanbevolen in het eerste levensjaar niet ingehaald na de leeftijd van 1 jaar op voorwaarde dat ...' (zie nieuwsbericht van 24 mei 2021)
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.