Gewijzigd sinds de lancering van de Standaard Vaccinaties

Sinds de update Standaard Vaccinaties - vaccineren voor CLB - (maart) 2013 gebeurden volgende aanvullingen en/of aanpassingen:
bemerk: de documenten onder 'Integrale tekst Standaard' zijn steeds up-to-date

 • augustus 2013:
  • n.a.v. het terug ter beschikking stellen door de overheid van Imovax° voor inhaalvaccinatie: wijziging in tabel 6 p.17 en tabel 7 p. 18
  • extra link vaccinatieschema Europese landen en gewijzigde link vaccinatieschema Frankrijk: p. 21
  • gewijzigde links: p. 93
 • 29 november 2013 + correctie tabel 1 p.11 op 7 december 2013: wijzigingen (16 pp) in hoofdstuk 2.2, 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.3.1;4.1.2.2,4.1.2.4; bijlage 3, bijlage 9
  • n.a.v. een mededeling van Zorg en Gezondheid i.k.v. de bewaring van vaccins;
  • n.a.v. het aangepaste advies van de HGR omtrent inhaalvaccinaties
 • 10 januari 2014:
  • p.16: inlassing extra vraag over DTP
  • p.18: aanpassing tabel 5 en 6 (praktische schemata inhaalvaccinaties): n.a.v. limietleeftijd toediening DTPa-IPV vermeld in HGR-advies over inhaalvaccinaties 2013
 • 26 augustus 2014: wijzigingen vnl. n.a.v. het gewijzigd vaccinatie-aanbod van de overheid op. 0, 2, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 71, 92.
 • 6 februari 2015: actualisering bijlage 6: Veelgestelde vragen beantwoorden aan jongeren, ouders en scholen
 • 13 maart 2015: aanpassing van hoofdstuk 4.6.12 'Verwijderen van medisch afval'
 • 7 augustus 2015:
  • p.16: antwoord ivm inhaalvaccinatie Nederlanders aangepast
  • p. 18: schema inhaalvaccinatie aangepast
  • p. 20: tabel simultaan vaccineren aangepast
  • p. 40: contra-indicaties anafylaxie aangepast
  • p. 53: SC vaccinatie: MMRVaxPro toegevoegd
  • p. 59: lokale bijwerkingen: toedieningsroute MMR aangepast
  • p. (73-)74: checklist: verwijderen afval aangepast
  • p. 93: overzicht tabellen en figuren: titel tabel 4-5-6 aangepast
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.