Van zodra het opgemerkt wordt, kan één inhaalvaccinatie worden toegediend.

  • Kleuters vóór de leeftijd van 5 jaar: hexavalent vaccin aanbieden. De volgende dosis DTPa-IPV zal aangeboden worden in het eerste leerjaar.
  • Kinderen van 5-12 jaar: hexavalent vaccin aanbieden. Als geen inhaalvaccinatie tegen HBV nodig is, wordt DTPa-IPV gebruikt als inhaalvaccinatie. Nadien volstaat een booster dTpa in het derde secundair onderwijs.
  • Leerlingen ouder dan 12 jaar tot voor 3SO: dTpa en IPV aanbieden. Nadien volstaat een booster dTpa in het derde secundair onderwijs.
  • Leerlingen in 3 SO en ouder: dTpa (Boostrix°) aanbieden. Nadien volstaat een booster 10 jaar later.

De leerling was gedurende die tijd wel onderbeschermd voor difterie, tetanus, pertussis en polio.

VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - deel 2.2.3 - update februari 2023