Zijn er reglementaire voorschriften i.v.m. de grootte van lokalen voor medische consulten?

Bij het nazien van de reglementeringen via Edulex (databank van wetgevingen en omzendbrieven van ministerie van onderwijs) en het Belgisch Staatsblad, werden geen specificaties over de grootte van lokalen voor medische consulten teruggevonden.

Wel is het zo dat de wetgever stelt dat de lokalen, zowel op school als in de CLB, moeten toelaten dat de medische consulten 'kwaliteitsvol' kunnen gebeuren én met het nodige 'respect voor de privacy'.

Het meest concreet wordt de wetgever in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor leerlingenbegeleiding van 14 november 2008  (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2009). De tekst is ondermeer na te lezen via de website van onderwijs.

Zo moet een onderzoekslokaal bv. toelaten om een onderzoek van  de visus 'kwaliteitsvol' uit te voeren. Voor specificaties over materiaal en uitrusting verwijst de wetgever naar de Standaard(en). Hier zou men alvast minimale afmetingen uit kunnen deduceren: het lokaal moet dus een minimumafstand tussen testpersoon en testmateriaal toelaten van 3 meter voor de Kay 3 m Crowded, de Logmar 3 m Crowded en sommige testen met Snellen optotypes. Bemerk: bepaalde testmaterialen met Snellen optotypes vragen een afstand van 5m of zelfs 6m. Ook de Ffooks wordt op 6 meter afgenomen!

Voor een meer uitgebreide verwijzing naar de reglementering: zie bijlage.

VWVJ-bespreking juni 2010

32 personen vinden deze informatie nuttig
Jeugdgezondheidszorg algemeen

Andere vragen