Wat als ouders inzage willen in een blanco vragenlijst? Wordt er toestemming gevraagd aan de ouders voor het invullen van de vragenlijst? Wat als een ouder niet akkoord gaat dat die vragen worden gesteld?

Ouders die dat wensen kunnen een blanco-vragenlijst inkijken op de website van de VWVJ.

Voor het invullen van de vragenlijst wordt er geen toestemming van de ouders gevraagd. 

Bij vragen (of weerstand) raden we aan om hierover op eenzelfde manier met ouders in gesprek te gaan als bij andere thema’s (bv. vaccinaties, onderzoek puberteit,…)

Goed om weten:  Een initiatief tot bevolkingsonderzoek (zoals bv. GLCE) wordt geëvalueerd door de Vlaamse Werkgroep Bevolkingsonderzoek op basis van een vaste set van criteria. Zo wordt er nagegaan in welke mate een initiatief beantwoordt aan de minimumvereisten voor kwaliteitsvol bevolkingsonderzoek. Na deze afweging volgt een advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid. De GLCE-methodiek (die de vragenlijst omvat) kreeg groen licht van de Werkgroep.

2 personen vinden deze informatie nuttig
Gezond leven? Check het even!

Andere vragen