Visusscreening op school: enkele voorwaarden

Op school is het vaak moeilijk een visustest af te nemen. Enkele voorwaarden.

  • De ruimte dient groot genoeg te zijn om de test te kunnen afnemen. De logMAR kan vanop een afstand van 3 meter (evenals de Kay 3 m).
  • De ruimte biedt voldoende privacy: wanneer er kan worden binnen gekeken of wanner er 'makkelijk binnen wordt gewandeld', dan zijn de leerlingen vanzelfsprekend afgeleid en verlopen de testen niet vlot.
  • De ruimte moet rustig zijn: te veel externe geluiden leidt af.
  • Er moet voldoende verlichting zijn: op de kaart is een lichtsterkte van minimaal 500 lux en maximaal 2000 lux vereist (lux = de eenheid van lichtsterkte, afgekort tot lx). 
    Bij twijfel kan de lichtsterkte door middel van een luxmeter gemeten worden.
    Bij onvoldoende licht, kan het gebruik van 2 spotlampen, van 100 Watt en met een grote spreidingshoek een oplossing bieden.  Die lampen moeten vanop ongeveer 2 meter afstand de kaart schuin van boven verlichten (dergelijke spots kan men dus bvb op het plafond of van boven tegen een muur laten installeren).

Met deze voorwaarden dient rekening gehouden te worden bij het maken van de afsprakennota met de school. Het is belangrijk de voorziene ruimte op voorhand te evalueren. Voldoet de ruimte niet, dan is een andere lokatie aangewezen (CLB, ...).

VWVJ 2003

84 personen vinden deze informatie nuttig
Zien

Andere vragen