Kan GLCE ook toegepast worden in het Buitengewoon Onderwijs? En kan het toegepast worden in het beroepsonderwijs?

GLCE werd niet uitgetest in het buitengewoon onderwijs. Er bestaan voorlopig dus geen resultaten over de toepassing van GLCE bij deze groep.

In het beroepsonderwijs werd het wel onderzocht. Als GLCE in het beroepsonderwijs gebruikt wordt, kan het belangrijk zijn om rekening te houden met de bevinding uit het onderzoek dat er bij leerlingen uit het beroepsonderwijs meer vragen en zorgwekkende signalen naar boven komen. Dit wil zeggen dat er vaker met hen in gesprek zal moeten gegaan worden.

Gezond leven? Check het even!