Hoe kan een CLB een school ondersteunen rond hoofdluizen?

Hiervoor verwijzen we naar de syllabus opgesteld n.a.v. de vorming "Luizen en hun aanpak" van 18 januari 2011.

91 personen vinden deze informatie nuttig
Profylaxie bij infectieziekten

Andere vragen