Hoe kan een CLB een school ondersteunen rond hoofdluizen?

Hiervoor verwijzen we naar de syllabus opgesteld n.a.v. de vorming "Luizen en hun aanpak" van 18 januari 2011.

-20 personen vinden deze informatie nuttig
Profylaxie bij infectieziekten

Andere vragen